home  doneren?

discl. / , lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op n van de letters A..Z hierboven.


villa, romeins en heden

 

villa

Oorspronkelijk was een villa een grootschalig landbouwbedrijf met een stenen hoofdgebouw, een luxe buitenverblijf van een aanzienlijke Romein met een centraal verwarmingsssyteem (hypocaust) en een badgebouw (thermen) en veel opstallen en bijgebouwen.

Tegenwoordig is villa de aanduiding voor een vrijstaande, aanzienlijke woning, vaak met veel gras en ander groen eromheen.

"De stadsvilla is ontwikkeld in de tweede helft van de 19e eeuw toen het voor een grotere groep stedelingen financieel mogelijk werd huizen te laten bouwen temidden van veel groen. De inspiratiebron voor deze villa was de middeleeuwse bouwtraditie van vakwerkhuizen. De nadruk lag op een onregelmatig gevormde dakpartij en een asymmetrische gevelopbouw. Karakteristiek zijn het siermetselwerk, de houten topgeveldecoratie, de gedeeltelijke bepleistering van de gevels of het siermetselwerk in gekleurde baksteen of natuursteen op constructieve punten."


 romeinse villa

 


huidige villa's

   


De term villa is ontleend aan het laat-Latijnse villa, afkomstig van het klassiek Latijnse villa (landgoed), maar in de huidige betekenis sterk benvloed door het Italiaanse villa (landhuis). Het Latijnse villa is ontstaan uit vicsla en is verwant met vicus (groep huizen). Bron Etymologiebank.

Met dank aan de Welstandsnota Eemnes.