home  doneren?

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


insula, insulae

 

insula

1. Een insula is een klassiek Romeins appartementengebouw voor de middenstand en de lagere klasse, meestal tot vijf bouwlagen hoog. De begane grond was vaak gereserveerd voor de middenstand met winkels, werkplaatsen e.d. De bovenverdiepingen hadden kleine ruimten om in te wonen. Soms waren de bovenste verdiepingen opgetrokken uit hout, waarschijnlijk uit constructieve overwegingen (niet zoveel massa waardoor de muren niet te dik hoefden te zijn).
De insulae waren van elkaar gescheiden door smalle straten. De bewoners van de insulae moeten van af te sluiten losse toiletpotten of openbare toiletten gebruik hebben gemaakt omdat die niet op de verdiepingen van de insulae aanwezig waren. Als badgelegenheid fungeerden de openbare badhuizen (thermen).


klik op de afbeeldingen voor groter

model van een insula (appartementegebouw; ann raia, vroma virtual community):


insula in herculaneum (barbara mcmanus, vroma virtual community):


Eng. insula (plural: insulae)


2. Een specifieke betekenis van insula in Pompeii is "een huizenblok dat door (vaak smalle) straten omgeven is". Een aantal insulae vormde een regio. De straten tussen de regio's zijn wat breder dan die tussen de insulae.  Het geheel heeft vaak de opzet van een soort schaakbord (grid).
Op de plattegrond van Pompeii worden de stadsdelen (regio's) aangegeven door Romeinse cijfers (van I t/m. IX) en de insulae daarbinnen met ons cijferschrift (Arabische cijfers, nummerend vanaf 1). Een groot deel van Pompeii is nog niet opgegraven; wanneer dat gebeurt, zullen er ongetwijfeld meer regio's en bijbehorende insulae zijn.


regio's (in verschillende kleuren) en in arabische cijfers de daarbij behorende insulae;
klik voor groter (pompeii, mmdtkw):

 
Verg. castrum.

Eng. insula (plural: insulae)