home  meewerken?

discl. / , lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
stikstofcrisis en oplossingen


petit-granit

 

petit-granit

Petit-granit is een eigenlijk verwarrende naam voor de blauwe Belgisch hardsteen, een natuursteen die o.a. wordt gebruikt voor grafstenen, keukenbladen, dorpels, beeldhouwwerken, gevelbekleding, breuksteen, tegels, trappen, straatmeubilair.

Om petit granit toegankelijk te maken worden er jaarlijks duizenden tonnen kalksteen afgegraven die dan weer geschikt zijn voor de productie van breuksteen en steenslag. De breuksteen van kalksteen wordt verwerkt in de waterbouw als waterkering bij rivierkribben, beddingen in rivieren en kanalen, bij zeeweringen en in de wegenbouw als funderingsmateriaal. De steenslag van kalksteen wordt toegepast in wegenbouw, beton en asfalt.


petit-granit breuksteen (bnr bouwstoffen):


petit-granit geschuurd (bnr bouwstoffen):


Trefwoorden zijn o.m.:
blauwe Belgisch hardsteen, natuursteen voor grafstenen, keukenbladen, dorpels, beeldhouwwerken, gevelbekleding, breuksteen, tegels, trappen, straatmeubilair

Eng. petit granit