home  meewerken?

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
stikstofcrisis en oplossingen


natte_knoop

 

natte knoop, natte verbinding

Een natte knoop of natte verbinding is een op de bouwplaats (in het werk, in situ) gestorte verbinding tussen twee betonnen onderdelen. De natte knoop wordt gevormd door het gestorte beton en verbindende wapening om de betononderdelen monolithisch aan elkaar te verbinden. 

De met elkaar te verbinden betononderdelen kunnen in het werk gestort zijn maar ook kunnen het prefab betonelementen zijn. Bijvoorbeeld de aansluitingen tussen een prefab vloer en prefab kelderwanden kunnen voorzien worden van natte knopen om er constructief één geheel van te maken (dat bevordert o.m. de waterdichtheid). Andere voorbeelden zijn de natte knopen tussen breedplaatvloeren (alleen horizontaal dus), tussen een betonnen ligger en een kolom, of tussen betonnen brugsegmenten.


natte knoop bij prefab betonelementen (cement&betoncentrum):


natte knoop als verbinding tussen twee breedplaatvloeren (bijvoorbeeld boven een prefab wand; dycore systeemvloeren):


Voordelen van natte knopen ten opzichte van droge knopen (bij een droge knoop worden betonnen onderdelen vrij opgelegd via nokken of aan elkaar verbonden door bv. bouten)
- de sterkte en stevigheid van de constructie is veel groter
- de betonconstructie wordt één geheel (monoliet)
- de natte knoop vormt over het algemeen een waterdichte verbinding.

Nadelen van natte knopen ten opzichte van droge knopen:
- duurder (arbeidintensiever, wapening, betonmortel aanvoeren, storten beton)
- het bouwproces duurt langer (de natte knoop moet uitharden voordat de bekisting ervan kan worden verwijderd en er verder aan dat constructieonderdeel gebouwd kan worden)
- bij prefab elementen gaat een deel van de voordelen van prefab dus verloren.

Uit constructieve overwegingen zal echter vaak gekozen worden voor natte knopen bij de knooppunten van constructieve betonelementen. 
I.p.v. wapeningsstaal kunnen voor natte knopen ook stekankers/stekeinden worden toegepast.
Soms worden ook geïnjecteerde verbindingen tot de natte knopen gerekend, hoewel niet tot de oorspronkelijke betekenis van deze constructieterm behorend.


voorbeeld van een natte knoop (cement&betoncentrum):


Met dank aan Cement&BetonCentrum en Dycore Systeemvloeren.

Eng. wet joint