home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


constructie

 

constructie

1. De constructie is het dragende deel van een bouwwerk, bijvoorbeeld de betonconstructie (het betonnen skelet) van een gebouw of de staalconstructie van vakwerkliggers.

De term constructie is via het Frans ontleend aan het Latijnse constructio (samenvoeging, bouw, opbouw); het Latijnse werkwoord construere is gevormd uit  com (samen, met) en struere (bouwen, oprichten); bron Etymologiebank.

Eng. structure, construction


2. Figuurlijk is een constructie een afbeelding van een structuur, dus iets met een bepaalde opbouw.

Eng. structure, arrangement, construct