home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


droge knoop

 

droge knoop

Een droge knoop of droge verbinding is een op de bouwplaats (in het werk, in situ) gemaakte verbinding tussen twee betonnen onderdelen waarbij de verbinding bestaat uit een vrije oplegging met bijvoorbeeld nokken of uit bouten o.d. 

De met elkaar te verbinden betononderdelen kunnen in het werk gestort zijn maar ook het kunnen ook prefab betonelementen zijn.

Voordelen van de droge knoop ten opzichte van de natte knoop:
- de verbinding is sneller te maken (geen uitharding van de mortel nodig)
- goedkoper (minder arbeidsintensief, geen aanvoeren mortel en storten beton e.d. nodig).

Nadelen van de droge knoop ten opzichte van de natte knoop:
- de constructie is minder sterk en stevig
- er wordt geen monoliete constructie gemaakt.

De term droge knoop wordt ook gebruikt bij andere (droge) verbindingen dan betonelementen, bijvoorbeeld tussen metalen onderdelen die met bouten zijn verbonden.


droge knoop bij systeemvloeren (eenvoudige oplegging):


Eng. dry joint (ook in de betekenis van koud op elkaar zoals bij een koude voeg)