home  meewerken

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op ťťn van de letters A..Z hierboven.


levenscyclus, levenscycli

 

levenscyclus

Een levenscyclus duidt de verschillende stadia aan die een organisme doorloopt van bevruchting tot sterven. (Een levenscyclus wordt in een andere opvatting bij organismen beŽindigd bij het scheppen van een nieuw organisme maar die opvatting lijkt te beperkt.)
Bij een industrieel product of een bouwwerk is ook sprake van een levenscyclus:
- de creatie (schepping door industrieel ontwerper of architect)
- de bouw (door fabrikant of aannemers)
- het "nuttige" leven (met exploitatie, energieverbruik, onderhoud)
- het technisch of economisch verouderd zijn
- de vernietiging (sloop) of eventueel het hergebruik.

Voor een product of materiaal kan een levenscyclusanalyse (life cycle analysis, LCA) worden uitgevoerd. De LCA geeft aan wat de invloed is voor het milieu voor dit product, rekening houdend met alle milieu-aspecten gedurende het gehele leven van dat product en erna (na gebruik, sloop e.d.; denk aan de milieu-aspecten van de wieg tot het graf, zie cradle-to-cradle en circulaire economie).

Door de technische vooruitgang, door cultuur en modeverschijnselen en door maatschappelijke visies en migraties zijn de technische en economische ouderdom van gebouwen vaak veel eerder bereikt dan de beoogde levensduur.

Er komt steeds meer aandacht gebouwen meer levenscyclus-bestand te maken. Hier wordt niet direct aan het leven van de bewoner gedacht, zoals bij levensbestendige gebouwen, maar aan het gemakkelijker veranderen of vervangen van (constructieve) delen van het gebouw componenten van een gebouw.

Het denken in levenscycli kan de bouwwereld verbeteren. De bouwwereld is immers nog steeds gebaseerd op het maken van unieke gebouwen uit bestanddelen die zeer moeilijk vervangen (en zeer zelden hergebruikt) kunnen worden. Verregaande industrialisatie en standaardisatie zoals bijvoorbeeld in de wereld van de auto's kan in de bouwwereld niet alleen resulteren in gemakkelijker te vervangen componenten maar het bouwen aanzienlijk goedkoper maken. Denk eens in dat je een auto laat bouwen zoals je dat bij een gebouw doet; wat zou die auto duur worden! (Eigenlijk zou een gebouw uit modulen of grote Lego-stenen moeten kunnen worden gebouwd, zowel voor de constructieve elementen als alle andere componenten...)

Zie ook o.m. duurzaam bouwen, living building concept, conceptueel bouwen, open bouwen, cradle-to-cradle, renovatie, restauratie, krimp(3).

Eng. lifecycle