home  meewerken?

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


leidak

 

leidak

Ook: leien dak; schaliedak (Vlaams). Een leidak is een dak met leien als bedekking. Een leidak coquette of écaille is de Franse benaming voor wat wij een schubbendak noemen (ardoise coqeutte). Coquette is Frans voor koekoeklipvis en écaille betekent schub. 

Door middel van een leihamer en een leibrug worden de leien op maat gekapt. (Het kapijzer (kapbrug, leidekkersaambeeld) is vergelijkbaar met de leibrug.)
De leien worden bevestigd met een leihaak.
Met de rooihaak worden, bij bijvoorbeeld restauraties, de spijkers uitgetrokken die de leien op een dak houden.
De ladderhaak is een haak waar de ladder van de leidekkers of andere dakdekkers aan bevestigd kan worden (valbeveiliging).

Leidekkers zijn o.m. Ridder leidekkers/koperslagers, Van Wely leidekkers/loodgieters, Leidekkersbedrijf Willem van Boxtel, Koenders leidekkers, Jobse leidekkers/loodgieters.

Voor alle benodigdheden voor de leidekker, zoals leihaken, leinagels, stormkrammen, veiligheidshaken, panhaken en vorsthaken, kijk eens bij Bové Draadproducten.

Zie bij leipan (elke pan in de vorm van een lei waarbij geen leisteen is toegepast, bijvoorbeeld een gebakken kleipan of van beton of vezelcement). 
Voor verschillende typen leidaken, zie de Leisteenpagina en Voorbeelden van dakpannen (leipannen). Algemeen: zie dakbedekkingen.

Eng. slate roof