home  meewerken?

discl. / , lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
stikstofcrisis en oplossingen


leigoot

 

leigoot

De term leigoot wordt in meer situaties gebruikt; kenmerkend is dat deze goot het water van een hoger gelegen goot brengt naar een lager gelegen goot:
- "Een leigoot is een dakgoot op het dakvlak, die regenwater uit een hemelwaterafvoer van een hoger gelegen goot leidt naar een lager gelegen goot."
Een voorbeeld is een leigoot om hemelwater op het dak van een lichtbeuk van een kerk over het dakvlak van een zijbeuk te leiden.
De leigoot ligt meestal sterk op afschot en bestaat meestal uit een houten bak bekleed met lood, zink of koper. Bij een loden leigoot bij leien in rijndekking is lood van minimaal 25 kg/m2 vereist. Doel van de leigoot is water af te voeren zonder dat het hemelwater onder de dakbekleding komt.
- "Een leigoot is een dakgoot die van een hoger gelegen goot aan de ene zijde langs de topgevel loopt naar een regenbak of een lager gelegen goot aan de andere zijde. Deze goten komen nog voor in de Zaanstreek en in het noorden van het land."

De leigoot voorkomt bijvoorbeeld dat er snelstromend regenwater uit de hoger liggende (aanvoerende) regenpijp onder de leien van een flauw hellend dak komt.


"loden leigoot op een dakvlak gedekt met leien in rijndekking" (metalen dakbedekkingen en goten bij monumenten url 4011,stichting erkende restauratiekwaliteit monumentenzorg (erm)):


De term leigoot is afkomstig van leiden (leiden naar, afleiden) en goot.

Met dank aan Metalen dakbedekkingen en goten bij monumenten (URL 4011) van Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM).