home  

discl. / , lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op n van de letters A..Z hierboven.


Identificatie kunststoffen, brandtest, vlamproef

 

identificatie kunststoffen, brandtest, vlamproef *) 
Aan de hand van de brandproef, is het vrij gemakkelijk om een kunststof te identificeren. In het onderstaande tabel vindt u de een aantal kenmerken die u hiervoor kunt gebruiken. De vlamproef werkt als volgt:
- U neemt een klein stukje van de betreffende kunststof en steekt dit aan m.b.v. een aansteker of lucifer.

- Kijk naar het vlamgedrag en bepaal de ontstane reuk. Denk er wel aan dat u de walm niet rechtstreeks in uw neus laat komen, maar altijd een klein beetje "scheppen" met uw hand en dan ruiken.

- Vergelijk de kenmerken met de gegevens uit het tabel. Voor de meeste kunststoffen gaat deze tabel op, maar houd er rekening mee dat bepaalde toevoegingen een vertekend beeld kunnen geven.


 

Materiaaltype - 
Afkorting, Soortelijke massa g/cm3 **)

Afkorting
("xx" is niet officieel)

Acrylonitrilbuta- dieenstyreen,
ABS,
1,05 - 1,10

ABS

Cellulose-
acetaat,
1,22

"CA"

Fenolformaldehyde
(thermoharder),
PF,
1,3 - 1,5

PF

Melamine-
formaldehyde
(thermoharder),
MF,
1,5

MF

Perspex,
1,18

Perspex

Polyamide,
PA,
1,04 - 1,15

PA

Polycarbonaat,
PC,
1,20

PC

Polyemethyl- methacrylaat geextrudeerd,
PMMA  XT,

1,18 - 1,20

PMMA XT

Polyester (thermoplast),
1,5

"polyes"

Polyetheen
(thermoplast),
PE,
0,91 - 0,96

PE

Polyetheen- tereftalaat
(thermoplast),
PET,
1,39

PET

Polyfenyleen- oxide,
PPO,
1,06

PPO

Polymethyl- methacrylaat gegoten,
PMMA  GS,
1,18 - 1,20

PMMA GS

Polyoxymethyleen Polyacetaat,
POM,
1,40 - 1,42

POM

Polypropeen,
PP,
0,91

PP

Polystyreen,
PS,
1,04 - 1,09

PS

Polytetra- fluoretheen,
PTFE,
2,20

PTFE

Polyurethaan
(thermoharder),
PUR,
1,20 - 1,26

PUR

Polyvinylchloride
(thermoplast),
PVC,
1,38 - 1,40

PVC

Polyvinyl- difluoride,
PVDF,
1,78

PVDF

Ureum-
formaldehyde
(thermoharder),

UF,

1,5

UF

 

Kenmerken van afzonderlijke kunststoffen 
(brandtest, vlamproef)

Afkort.
(zie boven)

Brand-
baarheid

Brand-
test:
uiterlijk 
v/d vlam
(vlamkleur)

Brand-
test:
geur 
van de rook

Reacties v/h materiaal
(opm.)

ABS

Brandt slecht, maar over het algemeen niet zelfdovend

Geel met blauwe kern,
(oranjegelig?), walmende roetvlagen

Zwak zoetige styreengeur (rubber-
achtig)

Zwelt licht op en verkoolt

"CA"

Brandt goed

Geel, zwarte rook

Zurig, papier

Druipt 
(veel, week-
maker)

PF

Ontbrandt slecht

Geel

Irritatie neus
(form-
aldehyde,  
pas op!
)

Verkoolt

MF

Ontbrandt slecht,
dooft buiten de vlam

Lichtgeel

Prikkelend, "maggi"-geur
(form-
aldehyde,  
pas op!
)

Zwelt op en verkoolt

Perspex

Ontbrandt snel

Geel, blauwe rand, weinig roet

Fruitig, bepaalde snoepjes

(Vaak door-
zichtige voor-
werpen)

PA

Deels zelf-
dovend

Blauw met gele rand

Verbrande hoorn of wol, weeg, geschroeid
haar

Smelt en druipt sterk

PC

Zelf-
dovend

Oplichtend en rokend

Vaag zoetig

Zwelt op in blaasjes en verkoolt

PMMA
XT

Brandt zelf verder

Geel met blauwe rand

Zoetig, fruitig

Zwelt op in blaasjes en kan druipen

Poly-
ester

Ontbrandt redelijk

Geel, knetterend

PE

Brandt zelf verder

Lichtgeel met blauwe kern

Stearine of paraffine

Zwelt op en druipt

PET

Zelf-
dovend

Geel en rokend

Zoetig

Zwarte as

PPO

Zelf-
dovend

Opflakkerend geel en rokend

Colloid

Zwarte as

PMMA
GS

Brandt zelf verder

Geel met blauwe rand, knetterend

Zoetig, fruitig

Zwelt op in blaasjes

POM

Brandt zelf verder

Zwak blauwachtig, 
bijna onzichtbaar

Door-
dringende geur van form-
aldehyde

Zwelt op, kan druipen

PP

Brandt zelf verder

Lichtgeel met blauwe kern

Als brandende olie

Zwelt op en druipt licht

PS

Brandt zelf verder

Licht geel -rood, walmende roetvlagen

Zoetige styreen-
geur
(rubber-
achtige gaslucht)

Zwelt op en druipt

PTFE

Moeilijk ontvlam-
baar

Geel

Zeer gevaarlijk bij inademing

Zwelt op en verkoolt

PUR

Brand zelf verder, kan zelf-
dovend zijn

Helder geel

Doordringende onaangename isocyanaatgeur

Kan druipen, de druppels trekken draden bij het vallen

PVC

Zelf-
dovend

Geel met groene kern, opflakkerend, rokend

Door-
dringende zoutzuur-
geur

Zwelt op, licht druipend

PVDF

Moeilijk ontvlam-
baar

Geel

Zeer gevaarlijk bij inademing

Verkoolt

UF

Ontbrandt matig.
dooft buiten de vlam

Gelig, met groene randen

Prikkelend, "maggi"-
geur
(form-
aldehydde, 
pas op!
)

Zwelt, wit-
kleurig*) Bronnen Vink kunststoffen en Gerard Stout (Hogeschool NHL Stenden)
**) 1 g/cm3 = 1 kg/dm3 = 1000 kg/m3