kunststof

Ook: plastic. Een kunststof is een synthetisch vervaardigd materiaal: het is geen natuurlijke stof maar door een chemisch proces gemaakt. 
Kunststoffen worden meestal onderverdeeld in thermoplasten, thermoharders en rubbers/elastomeren.
Grote voordelen van kunststoffen zijn o.m. de vormbaarheid (giettechnieken e.d.), beschikbaarheid van grondstoffen en de vele mogelijke toepassingen.

De meeste kunststoffen zijn hoog-moleculaire, organische materialen die vrijwel via synthetische weg vervaardigd zijn:
- hoog-moleculair houdt in een hoog molecuulgewicht, zeer veel atomen per molecuul (macro-moleculaire stoffen; bijvoorbeeld polyethyleen high-density, HDPE, heeft 100.000-en atomen in 1 molecuul)
- organisch wil zeggen opgebouwd uit koolstof-atomen (-C-)
- synthetisch betekent: kunstmatig vervaardigd, op een chemische manier.

De term plastic verwijst naar het vervormbare karakter van de populair geworden kunststof voorwerpen, vooral uit de jaren 1950-1960. In deze tijd heeft "plastic" als vervanger van duurdere materialen een goedkope bijklank gekregen. Later gaf het niet-natuurlijke karakter een negatief aspect. De algemene term kunststof heeft door de toegepaste geavanceerde technieken van nieuwe kunststoffen materialen en door nieuwe toepassingen een betere klank.
Kunststoffen behoren tot de polymeren, gekoppelde ketens van veelal dezelfde molecuulgroepen. Overigens, er bestaan ook natuurlijke polymeren zoals natuurrubber en DNA.

Door het mengen van kunststoffen veranderen de eigenschappen, bijvoorbeeld het smeltpunt wordt lager. Bij het toevoegen van gerecyclede kunststoffen moet hiermee rekening gehouden worden.

In de bouw worden kunststoffen toegepast, o.m. als vervanger van materialen die roesten of rotten, als flexibel materiaal en als hulpstof (bijvoorbeeld kunststof vezels).

Documentatie
- Kunststof (van Jacob Alkema van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht HKU)

- Identificatie kunststoffen (vlamproef, brandtest)


Met dank aan o.m. Technisch Weekblad, Jan-Jaap Vis van Hogeschool Rotterdam (Industrieel Product Ontwerpen) en Jacob Alkema Licht & Materiaal.

Verg. ABS, acrylaat, APP, composiet, ECB, elastomeer, extrusie, GVK, HDPE, perspex, PMMA-vloer, polycarbonaat, polyester, polyethyleen, polypropyleen, polystyreen, PVC, PVC-vloer, SBS, SPS, teflontape, vlamproef.

Eng. plastic, synthetic material