home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


nvo, netto vloeroppervlakte

 

nvo, netto vloeroppervlakte

NVO is de netto vloeroppervlakte van een gebouw of ruimte, gemeten op vloerniveau en tussen de bouwmuren. Met "netto" wordt bedoeld dat de vloeroppervlakten van "niet goed bruikbare" delen niet meegerekend worden.

In een ruimte of gebouw behoren niet tot de netto vloeroppervlakte behoren (wel tot de bruto vloeroppervlakte BVO):
- een trapgat, liftschacht of schalmgat indien de oppervlakte daarvan groter is dan 4 m2
- de oppervlakte van delen van vloeren, waarboven de hoogte kleiner is dan 1,5 m
- een vrijstaande kolom of vrijstaande leidingschacht, indien het grondvlak daarvan groter is dan 0,5 m2.

NEN2580 behandelt het meten van gebouwen.

Zie vooral, voor een goed begrip: oppervlakten bvo, nvo, go, vvo, gno, fno, wo.