wing-vloer, wingplaatvloer, vleugelplaatvloer, vleugelvloer

De wing-vloer of vleugelvloer is een systeemvloer van geprefabriceerde voorgespannen betonnen platen waardoor de eigenschappen van de kanaalplaatvloer en de breedplaatvloer (bekistingsplaat) verenigd worden. De wing-plaat lijkt op een kanaalplaat met vleugels (wings). 

Bij de wing-vloer geeft het deel met de kanaalplaat constructief de benodigde sterkte en stijfheid, ook in de montagefase (montage zonder onderstempeling). Vooral op het deel van de bekistingsplaat (de vleugels) kan het leidingwerk worden aangebracht. In de kanaalplaat kunnen in de breedterichting dwarskanalen zijn aangebracht voor de leidingen. Na aanbrengen van het leidingwerk op de vleugels kan er in het werk een druklaag op gestort worden (gewapend dus) of worden de leidinggoten gevuld met schuimbeton. Leidingen voor allerlei technische voorzieningen kunnen op deze manier een plaats krijgen en ook in een latere bouwfase gemakkelijk benaderd worden.  In de wing-vloer kunnen leidingen liggen voor o.m. aan- en afvoer van water, voor ventilatie en verlichting, voor het verwarmen en koelen met water (betonkernactivering).


klik op de afbeeldingen voor groter

wing-vloer (stubeco):Kenmerken en aspecten van wing-vloeren:
- geschikt voor woningscheidende vloeren
- alle leidingen voor de installaties in de wing-vloer
- het systeem is droog toepasbaar (alleen de voegen worden nat gevuld)
- de leidingflexibiliteit is toe te passen in de ontwerp-, de uitvoerings- Ún de gebruiksfase
- er zijn eventueel fabrieksmatig vervaardigde dwarskanalen voor andere leidingen
- toegepast bij zowel beganegrond- als verdiepingsvloer en bij zowel de utiliteits- als de woningbouw
- specifiek leidingen voor warmte en koude (een klimaatvloer)
- werkende breedte 2400 mm (!), t.w. 1200 mm kanaalplaat en 2 maal 600 mm vleugel
- op aanvraag kan ook de werkende breedte van 1800 mm worden geleverd (1200 mm kanaalplaat en twee vleugels van elk 300 mm breed)
- verschillende hoogte van het onderdek: 60, 80, 100 mm
- verschillende hoogte van het bovendek: 120, 140, 160, 180 mm (11 kanalen) en 320 mm (4 kanalen)
- de brandwerendheid is standaard 60 minuten
- de platen zijn voorzien van ontwateringsgaatjes voor het geval er (veel) hemelwater in de kanalen is gekomen
- aandacht dient te worden besteed aan de plaats van warme en koude leidingen om ongewenst verwarmen van koud water te vermijden ("legionella")
- eventuele akoestische problemen in kantoren die ontstaan door het ontbreken van verlaagde plafonds, bij verwarming en koeling in de wing-vloer, kunnen opgevangen worden met speciaal ontwikkelde scheidingswanden.


wing-vloer met leidingen; eventueel dwarsleidingen in het kanaalplaat-deel:


wing-vloer met betonkernactivering:


De Wing-plus vloer, een voorbeeld
"De kunststofleidingen ten behoeve van de plafondverwarming en -koeling van de kantoren is ingestort aan de onderzijde van (prefab) Wing Plus-vloeren. Er wordt mechanisch geventileerd. De ventilatielucht in de werkruimten wordt toegevoerd via kanalen in de (prefab) Wing Plus-vloer. 's Winters wordt de warmte uit de afgezogen lucht uit de werkruimten gebruikt voor voorverwarming van de verse buitenlucht (wtw). 's Zomers wordt de ventilatielucht direct naar buiten afgevoerd."

Documentatie
- Productgegevens van de wing plaatvloer (Van Nieuwpoort prefab beton / Betonson)
- Over de klimaatvloer (Van Noieuwpoort prefab beton / Betonson)

Met dank aan o.m. Van Nieuwpoort beton / Betonson, Betonplaza, Cement&Beton, Stubeco.

Verg. kanaalplaatvloer, breedplaatvloer, staalframevloer.