viaduct

Een viaduct is in de civiele techniek een kunstwerk ten behoeve van een ongelijkvloerse kruising van een weg over een verkeersweg (autoweg, spoorweg e.d.) of over een dal. Het is een brug, niet over water maar over een weg of dal.
Doel van het viaduct is meestal het verkeer zowel op als onder het viaduct ongestoorde doorgang te geven.

Het viaduct bestaat vaak uit een opeenvolging van overbruggingen ("velden") van beperkte lengte. De lengte van een veld van een viaduct hangt af van de constructie (bouwwijze). Door toepassing van hogesterktebeton (hsb) wordt de grens tot welke overspanning plaatviaducten zijn toe te passen verschoven van 45 meter naar 65 meter; de constructiehoogte kan bij hsb in verhouding geringer zijn dan bij normaal beton.

De hoogte (doorrijhoogte) van een viaduct, dat wil zeggen de vrije hoogte van de weg onder het viaduct is bepalend voor het verkeer dat zich onder het viaduct voortbeweegt. In Nederland is voor snelwegen als doorrijhoogte 4,6 m gebruikelijk. "De onderkant van viaducten, tunnels en onderdoorgangen moeten worden gemarkeerd indien de vrije hoogte kleiner is dan 4,2 m." Wonderwel wordt voor vrije hoogten tot 4,0 m verkeersbord C19 toegepast (een verbodsbord) en vanaf 4,0 m verkeersbord L01. 
De breedte van een viaduct bestaat voornamelijk uit een "weg" (anders wordt de onderste weg een tunnel genoemd); een viaduct is daarmee vrij beperkt in breedte.


Soorten viaducten, van diverse aard:
- verkeersviaduct is een viaduct waarover zich verkeer (auto's en eventueel rijwielen en voetgangers, meestal geen treinverkeer) zich kan voortbewegen
- spoorviaduct is een viaduct waarbij het treinverkeer over het viaduct gaat (dus niet er onder door)
- voetgangers/fiets(ers)viaduct is een viaduct waarbij voetgangers/fietsers over het viaduct kunnen (meestal simpelweg voetgangersbrug of fietsbrug genoemd)
- ecoduct is een viaduct waardoor dieren min of meer ongestoord de eronder liggende weg kunnen oversteken (andere benamingen van een ecoduct zijn "wildviaduct, dierenviaduct, natuurverbinding, ecopassage, wildwissel, natuurberg"); andere zaken die het leven of overleven van dieren vergemakkelijken, zie hulpmiddelen t.b.v. dieren
- kokerviaduct is te beschouwen als een viaduct waarvan het wegdeel de vorm heeft van een brede kokerligger
- plaatviaduct is te beschouwen als een viaduct waarvan het wegdeel de vorm heeft van een lange, brede plaat
- een duikerviaduct is een viaduct dat gebouwd is met een duiker (meestal duikerbrug genoemd).

Situaties waarin de term viaduct wordt gebruikt of een andere term:

     
onder boven wordt genoemd
dal weg viaduct
water weg brug
weg water aquaduct
weg groen ecoduct (specifiek type viaduct)
weg ("duikend") weg tunnel (denk aan fietstunneltjes)
samenstel van wegen weg fly-over (een speciaal type viaduct; meestal in één richting, dus om de onderliggende weg in een bepaalde richting te bereiken)
weg onder het maaiveld (korte tunnel) weg (of samenstel van wegen) dive-under (onder en boven vormt een samenstel van wegen of knooppunt)


Het bouwen van een viaduct behoort tot de grond-, weg- en waterbouw (gww).


viaduct voor
autoverkeer, loon op zand, over n261 (bam n261):


spoorviaduct, met verfraaiing van de wanden (noe):


ecoduct voor dieren, over n261 (bam n261):


fietsviaduct, hovenring, eindhoven; klik voor een nog fraaier totaalbeeld (arch. ipv delft):


viaduct voor
vliegtuigen, schiphol (copyright harry van reeken, beeldbank rws bij archieven):


hoogste viaduct, 343 m boven het dal van millau (milhau), frankrijk:


welland viaduct, uit 1878, 1166 m lang, 82 bogen, welland valley, rutland, engeland (klik voor een totaalbeeld, copyright fishmonk, rgbstock):


een heel ander type oud viaduct, uit 1905, stanislawa markiewicza viaduct, warschau, polen:


voetgangers
brug op station bilthoven:


knooppunt met viaduct over de a59 (bam n261):


viaduct in varsenare, belgië, nooit in gebruik genomen; één van de twee "spookbruggen" uit 1976, die in 2011 en 2012 zijn afgebroken (epyon01p, wikipedia):


viaduct wegdeel in
koker en plaat in hogesterktebeton (betonhuis):


ecoduct over de a50, woeste hoeve, gebouwd met grote duikers (rijkswaterstaat):


Met dank aan o.m. Auto en Vervoer, Informatiebord

De term viaduct is afkomstig uit het Engelse neologisme viaduct en, naar analogie van het woord aquaduct (aquae ductus), afgeleid van het Latijnse via (weg) en het Latijnse ductus (leiding), van ducere (leiden, voeren; verleden deelwoord ductum); bron Etymologiebank.

Verg. aquaduct, brug, dive-under, duiker, trektunnel.

Eng. viaduct; 
Du. Viadukt; 
Fr. viaduc