steenkalk

Steenkalk is kalk van kalkgesteenten, afkomstig uit groeven van marmer, mergel of muschelkalkstein. Steenkalk kan luchtkalk zijn, half hydraulisch of hooghydraulisch in verschillende gradaties, naar gelang de toestand van de kalkgroeve. Zelfs in dezelfde kalkgroeve komen nog verschillen voor in de soort steenkalk. 

Natuurlijke hydraulische kalk duidt men aan als "niet exact genormaliseerde steenkalk". Globaal wordt op de verpakking van hydraulische kalken wel de mate van hydrauliciteit aangegeven door middel van strepen overdwars op de verpakking.
Steenkalk wordt verkregen door kalksteen op ca. 900 graden C te branden waardoor calciumoxide CaO (ongebluste kalk) ontstaat. Deze calciumoxide wordt met water geblust tot calciumhydroxide (CaOH of Ca(OH)2, gebluste kalk).


steenkalk, kalksteengroeve in duitsland: 


Met dank aan Kees Wonink.

Zie ook bij kalkmortel
Verg. schelpkalk.

Eng. limestone mortar