samengestelde balk, samengestelde ligger

Een samengestelde ligger of samengestelde balk is een ligger of balk die uit verschillende onderdelen is opgebouwd. Doel van een samengestelde ligger is een beter dragende ligger te verkrijgen of een gelijkwaardige drager met minder of goedkopere materialen.
Let op: sterkteberekeningen met samengestelde balken zijn moeilijker dan met "gewone" balken.
Gelamineerd hout is beschouwen als een specifieke vorm van een samengestelde balk, hoewel dat meestal niet zo genoemd wordt.


samengestelde ligger, sandwich balkconstructie;
klik op afbeelding voor de pdf (sandbox tudelft):


samengestelde ligger met gedeeltelijk gevulde ruimte (bouwen en verbouwen forum):


samengestelde balk in een oud pand; smalle balk is langszij verstevigd met dikke latten;
klik voor groter!:


samengestelde ligger (wikibooks):


samengestelde ligger van staal en beton (revitlog cad):


Documentatie
- Samengestelde balk, sandwich balkconstructie, buigspanning, schuifspanningen, lijmlaag (Wiki TU Delft)

Met dank aan Wiki TU Delft, Bouwkundige termen van Haslinghuis en Janse, Wikibooks, Bouwen en Verbouwen Forum, Revitlog CAD en Mechanics of Materials (R.C. Hibbeler).

Voor liggers zie eventueel ligger, gewalste ligger, hoedligger (petligger), hünnebeckdrager, I-profielkokerligger, patrijspoortligger, plaatligger, profielstaal, raatligger, samengestelde balk, staalverbinding, U-profiel, vakwerkligger, verstijvingsligger, verstijvingsbalk (beton), Vierendeelligger, vollewandligger, vrije oplegging.

Eng. compound beam, built-up beam, composite beam; built-up girder, compound girder