Neo-Gotiek (1740-1880)

Eigenlijk "neogotiek". Met deze architectuurstijl (bouwstijl) wilde men de gotische bouwkunst doen herleven. Er zijn twee fasen te onderscheiden: 
- Sinds ca. 1740 als begeleidend verschijnsel van de romantische beweging, met name in Engeland. 
- Begin 19e eeuw voortkomende uit de liefde voor het (door het middeleeuwse gildenwezen bevorderde) ambacht, echtheid van materiaal en de eerlijkheid in constructie. In Nederland zijn vooral de neogotische katholieke kerken bekend, die in de tweede helft van de 19e eeuw na het herstel van de bisschoppelijke hiŽrarchie zijn gebouwd. Bekende architecten die bouwden in de neogotische stijl zijn P.J.H. Cuypers en A. Tepe. Praktisch, maar vooral theoretisch werd de neogotiek bestudeerd en gepropageerd door de Franse architect E. Viollet le-Duc. 

Zowel de architectonische als de handwerksproducten van de neogotiek zijn lange tijd als artistiek onbelangrijk beschouwd. In de tweede helft van de 20e eeuw kwam het besef dat zij wel degelijk esthetische waarde kunnen bezitten... Dit kwam o.m. tot uiting door het feit dat in 1974 een aantal neogotische kerken op de monumentenlijst werd geplaatst.Voorbeelden van Neo-Gotiek.

Eng. neogothic, neo-Gothic