home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


harnas

 

harnas

Het harnas is het geheel van horizontale en verticale stijlen en bogen in een venster, meestal van steen en (of) ijzer, soms van hout. 
Naast een mogelijk versierende functie, is het harnas vooral noodzakelijk om stevigheid te geven aan het glas-in-lood-raam.


voorbeeld van harnassen;
klik voor groter:


Het woord harnas (met de betekenis wapenrusting) is al in het Middelnederlands bekend en ontleend aan de Picardische vorm harnas van het Oudfranse herneis, harnois (Nieuwfrans harnais), waarvan de verdere herkomst helaas niet vaststaat. Men vermoed verwantschap met "heer" (in de betekenis van leger) en mogelijk vermengd met het typisch Keltische achtervoegsel arna (het Keltische isarno betekent ijzer en daaraan kan het ook verwant zijn). Bron Etymologiebank.


Fr. remplage, fenestrage