metamorf gesteente

Ook: omvormingsgesteente, omzettingsgesteente. Een metamorf gesteente is ontstaan uit het onder hoge druk of temperatuur verder verstenen van één of meer andere gesteenten waardoor zowel het uiterlijk als de eigenschappen zijn veranderd; er heeft een metamorfose (gedaanteverwisseling) plaatsgevonden. 
Door bewegingen in de aardkorst komen al gevormde (sediments)gesteenten dieper in de aardkorst te liggen. Onder de zo ontstane zeer hoge druk, eventueel gecombineerd met een hoge temperatuur, verandert het gesteente van eigenschappen. Deze omvorming wordt diamorfose genoemd. 

Voorbeelden van metamorfe gesteenten (bron => metamorf gesteente als resultaat):

- sedimentair kleisteen (schalie) => leisteen => schist (onder zeer hoge druk)
- sedimentair zandsteen => kwartsiet (onder hoge druk en temperatuur)
- sedimentair kalksteen => marmer (onder hoge druk en temperatuur)
- stollingsgesteente graniet => gneis (onder hoge druk)
- sedimentair bruinkool => steenkool => antraciet => grafiet (zuiver kristallijn koolstof; onder hoge druk en temperatuur).

Zie ook gesteentecyclus, natuursteen (voor de andere hoofdgroepen natuursteen).


klik op de afbeeldingen voor groter

leisteen (ontstaat uit klei; foto joostdevree):


gneis (ontstaat uit graniet; geodienst duitsland):


De term metamorf is ontleend, deels wellicht via het Franse métamorphose (biologisch veranderingsproces, ingrijpende verandering van omstandigheden, eerder al gedaanteverwisseling), aan het Latijnse metamorphosis, dat ontleend is aan het Griekse metamorphosis (gedaanteverwisseling), een afleiding van metamorphoun (transformeren), gevormd uit meta- (over, naar de andere zijde) en morph (vorm). Bron Etymologiebank.

Met dank aan Vinckier Diksmuide.

Eng. metamorphic rock