home

discl. / , lid NVJ

 


meterkast

 

meterkast

De meterkast is de kast waar zich de elektriciteitsmeter en eventueel de gasmeter of de warmwatermeter bevinden, soms de watermeter.
Er zijn speciale eisen waaraan deze kast moet voldoen, o.m. minimumafmetingen en toegankelijkheid; die eisen zijn meestal verkrijgbaar bij de beheerder van het elekticiteitsnet of de leverancier van de elektriciteit.
Vaak wordt de meterkast, minder correct, als opbergkast gebruikt.

Met "slimme meters" kan men het verbruik nagaan. Met de slimme meter kan de energieleverancier via een communicatiemodule elke twee maanden het verbruik bepalen en een overzicht daarvan leveren. De communicatiemodule is op verzoek van de klant uit te schakelen. (In Spanje bevatte de communicatiemodule software waardoor de slimme meters gekraakt konden worden; men zegt dat dat bij de Nederlandse uitgave niet kan, maar zekerheid is er natuurlijk nooit.)
Er zijn drie mogelijkheden wanneer het energiebedrijf de slimme meter wil laten installeren:
- u accepteert de slimme meter en de communicatie met het energiebedrijf (energiebedrijf neemt de meterstanden op; tweemaandelijks overzicht; voor vaker opnemen van de meterstand dient u expliciet toestemming te geven)
- u accepteert de slimme meter, maar laat de communicatiemodule uitschakelen (zelf opnemen en doorgeven van de meterstanden; jaaroverzicht)
- u weigert de slimme meter (zelf opnemen en doorgeven van de meterstanden).

Nadeel van de slimme meter kan zijn dat bij gebruik van zonnepanelen (pv-panelen) de aan het net geleverde elektriciteit anders wordt verrekend dan de door het energiebedrijf geleverde elektriciteit (een oude draaischijfmeter blijkt simpelweg andersom te kunnen draaien wanneer de zonnepanelen meer leveren dan de van het net betrokken stroom). Wanneer het salderen (zie bij pv-panelen) gefaseerd wordt afgebouwd, zijn huishoudens met zonnepanelen verplicht op een slimme meter over te gaan.


voorbeeld van de elektragroepen in een een meterkast met 12 groepen, waarvan 11 en 12 ongebruikt ("uit"), 1 aardlekschakelaar per 4 groepen, en 1 hoofdschakelaar (foto joostdevree):


luchtdichting bij een meterkast, de meterkast-manchet (celdex):


"meterkast is geen opbergkast" (veenendaalse woningstichting):


Eng. meter cupboard, meter closet (Am.)