dormante periode

De dormante of rustende periode is de tijd waarin er nauwelijks een reactie plaatsvindt van het cement en het water in cementspecie of  betonspecie. Deze periode is meestal 1 tot 3 uur na het samenbrengen van cement en water.

Tijdens de dormante periode is de betonspecie in een fase waarbij het vervoerd kan worden van de betoncentrale naar de bouwplaats en gemakkelijk kan worden gestort. Deze tijd is dus zeer belangrijk voor zowel de betoncentrale als het personeel op de bouwplaats. Aan het einde van de dormante periode begint de betonspecie op te stijven waardoor het storten ernstig bemoeilijkt of onmogelijk wordt (als geen extra bindtijdvertrager als hulpstof wordt toegevoegd).

Door de reactie van cement met water ontstaat warmte (door de hydratatie). Vlak na het mengen neemt de warmteontwikkeling sterk toe, maar even later is er een periode waarin er nauwelijks warmte ontwikkeld wordt. De dormante periode ontstaat door toevoegen van gips aan het mengsel: gips blokkeert enige tijd de reactie van cement met water; gips is een bindtijdregelaar.


dormante periode (university of illinois, aangepast) waarbij de warmteontwikkeling de mate van reageren aangeeft tussen cement en water:


De term "dormante periode" is afkomstig uit de biologie waar het een (tijdelijke) periode aangeeft van stilstand in groei, ontwikkeling en activiteit van een levend organisme.
De term "dormant" is Frans voor slapend, stil.

Met dank aan Cement&BetonCentrum en University of Illinois.

Zie ook aanvangssterkte, groene sterkte, truckmixer.
Verg. open tijd.

Eng. dormant periode, dormancy period