home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


truckmixer

 

truckmixer

Een truckmixer is een vrachtwagen met een menginstallatie voor de grondstoffen van betonspecie en voor het "vloeibaar" houden van die specie (bijvoorbeeld in een stalen trommel met agitator) tijdens het transport. 

Voor wat grotere projecten en specifieke situaties (winter, speciale eisen waardoor toeslagmaterialen nodig zijn) wordt betonspecie in de betonmortelcentrale klaargemaakt en met een betonwagen naar de gewenste plaats gebracht. Voordeel van fabrieksmatige aanmaak van betonspecie ("betonmortel") is o.m. dat de kwaliteit meer constant is.Zie ook dormante periode (de tijd waarin er nauwelijks een reactie plaatsvindt van het cement en het water in cementspecie of betonspecie, meestal 1 à 3 uur na aanmaak van het mengsel), betonmortel.

Eng. agitating truck, agitator truck