cul-de-lampe

Ook: cul de lampe.

1. Een cul-de-lampe is een extra laag hangende, meer of minder taps toelopende kraagsteen in een gewelf
Eigenlijk zijn alle kraagstenen die geen direct vierkant vormen met de muur culs-de-lampe (zie afbeelding linksboven, A is een console of kraagsteen, B is een cul-de-lampe). Hiermee is elke uitstekende steen die een kolom of een beeld ondersteunt of een boog of ribgewelf afsluit dus een cul-de-lampe.
Afbeeldingen o.m. Wikisource Frankrijk.

Verg. andere bouwelementen die (enigszins) uit de muur steken en meer of minder een dragende functie hebben: atlant, blokkeel, console, draagsteen, gootklos, kariatide, klos, korbeel, kraagsteen, neut, rondboogfries, sleutelstuk.


2. Een cul-de-lampe of slotvignet is een grafische figuur, een gegraveerd vignet, aan het einde van een boek of hoofdstuk. Vaak had het vignet een driehoekvorm met de punt naar beneden.