home  meewerken?

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


cultuur

 

cultuur

"Cultuur is een begrip dat op verschillende manieren kan worden geïnterpreteerd. In de breedste opvatting wordt cultuur gedefinieerd als alles wat geen natuur meer is. Alles wat door de mens bedacht en gecreëerd is is in dit geval cultuur. In de culturele geografie wordt echter gekozen voor een ietwat beperktere definitie van cultuur. Cultuur wordt beschouwd als het patroon van gedachten en gedragingen dat kenmerkend is voor een groep mensen. Aan de hand van dit gedeelde kader geeft deze groep waardering en betekenis aan de wereld.

Cultuur heeft betrekking op zaken als gedeelde waarden, normen en gewoonten van een bepaalde groep mensen. Kenmerkend hierbij is dat deze waarden en normen niet aangeboren zijn, maar worden aangeleerd. Nieuwe mensen in de groep, zoals vreemdelingen en pasgeboren kinderen, krijgen deze cultuur ingeprent vanuit hun omgeving. 

Cultuur heeft veel te maken met macht. Een bepaalde groep in een samenleving kan meer macht hebben dan anderen groeperingen. Dit kan zowel economische, politieke of sociale macht zijn. Deze dominante groep kan ervoor kiezen om de eigen cultuur min of meer op te dringen aan de minderheidsgroeperingen. Wanneer mensen van deze minderheidsgroep hun eigen cultuur opgeven ten faveure van de dominante cultuur dan spreken we van assimilatie."

Cultuur en beschaving zijn beide verwijderd van de natuur, van het ruwe en onaangepaste. 

Bij kunst als cultuuruiting is het aangepaste juist verfoeilijk en keert men soms juist terug naar de natuur, naar het impressionistische van het leven. Maar ook dat is tijdgebonden, in de ene periode bestaat kunst vooral uit meelopers (dwingende kunst; ook bv. de abstracte kunst is een instituut geworden), in een andere periode overheerst het "pure denken" (dat weer tot het ontstaan van subculturen kan vervallen). 

Cultuur en architectuur zijn nauw verbonden, met elkaar en met de periode waarin men leeft. Vaak is architectuur ook en juist bedoeld om te onderscheiden, is architectuur een onderdeel in de cultuur om een statement te maken, te ontstijgen boven de normen en gewoonten van "het gewone". Het aangepaste is ook in de architectuur vaak niet gewenst, niet kunstzinnig genoeg. 

Het woord cultuur is afkomstig aan het Franse culture (bebouwing van de grond) dat ontleend is aan het Latijnse cultura (o.m. verzorging, bebouwing); bron Etymologiebank.

Eng. culture; in cultuur brengen is to cultivate, to make fit for agriculture