home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


trilnaald

 

trilnaald

Bij betonstorten, vooral uit de betonpomp, is de trilnaald een hulpmiddel om luchtbellen uit het pas gestorte beton te verwijderen en vooral om het beton te verdichten. Na elke stortlaag moet het beton getrild worden. 

Aandachtspunten: 
- ook beton met een plastificeerder moet getrild worden; alleen zelfverdichtend beton hoeft niet getrild te worden
- raak niet de bekisting en de wapening aan met de trilnaald (ongewenste trillingen)
- tril lang genoeg maar niet te lang (enkele seconden per trilpunt, tot het oppervlak rond de trilnaald glanzend nat is)
- dring altijd lichtjes met de trilnaald in de vorige laag (om geen "overgang" te verkrijgen)
- trek de trilnaald langzaam uit het gestorte beton (zodat het beton zich goed kan herstellen op de plaats waar getrild werd).


trilnaald:


trilnaald (klusvraagbaak ):


Zie ook verdichten, betonconstructies van De Blauwe Hond.

Eng. poker vibration, vibrating poker, spud vibrator (Am.)