home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


standpijp, standleiding

 

standpijp

1. Ook: hydrant. Om in een tijdelijke waterbehoefte te voorzien op een plaats waar geen vaste wateraansluiting aanwezig is, kan bij de drinkwaterleverancier van de regio een standpijp gehuurd worden. Een standpijp is een (tijdelijke) staande leiding met één of twee kranen en eventueel een watermeter. 

Standpijpen zijn handig voor bv. buitenevenementen maar ook voor gevelreiniging of rioolreiniging. Standpijpen mogen vaak maximaal één maand op een vaste locatie gebruikt worden. Voor langer gebruik dient een (tijdelijke) vaste aansluiting aangevraagd te worden bij de leverancier van het drinkwater.

Ook de in VS zo bekende "paaltjes" voor bluswater heten standpijpen.


standpijp met twee kranen, duits (midewa):


Met dank aan o.m. Waterleiding Maatschappij Limburg WML.

Eng. (voor bluswater) fire riser, standpipe (Am.)


2. Standpijp is soms een ander woord voor standleiding.


3. Soms wordt elke verticale ("staande") leiding, pijp of buis een standpijp genoemd, bijvoorbeeld voor de afvoer van hemelwater (standpijp is hier een ander woord voor regenpijp). 

Eng. (voor hemelwater) rainwater pipe, downpipe, conductor (Am.), downspout (Am)