home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


stampbeton

 

stampbeton

Stampbeton is ongewapend beton met een dikte van 50 tot 70 mm dat bijvoorbeeld als werkvloer, als bodemafsluiting in een kruipkelder of onderin een vijver gebruikt wordt. Stampbeton wordt ook wel toegepast onder betonnen trottoirbanden. Soms wordt stampbeton toegepast als funderingen met een lichte belasting (houten schuren, tuinhuisjes, soms aanbouwen of verbouwingen van een bestaande fundering op staal). 
Stampbeton wordt in lagen van droge betonspecie van een klein cementgehalte aangebracht en steeds met een stamper aangestampt waardoor verdichting ontstaat.
De materiaalverhouding van stampbeton is 1 cement, 3 zand, 5 grind, en minimaal gebruik van water; soms wordt meer cement toegepast (200-225 kg/m3 bijvoorbeeld, 60-80 liter/m3 water). 

Overigens, ook stampleem bestaat, zie leemsteen / leemstuc / stampleem van BC Materials.


stampbeton onder een trottoirband (stoeprand):


stampbeton, hier 4 cm dik, bij een woning uit ca. 1958;
klik voor de volledige afbeelding:


Verg. pisé, mechanische stabilisatie van grond.

Eng. tamped concrete; stampbeton vloer is tamped concrete floor