home  meewerken

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


ongewapend beton

 

ongewapend beton

Bij ongewapend beton is geen wapening toegepast. 
Voorbeelden van ongewapend beton zijn stampbeton, ongewapende funderingen voor lichte constructies (ook vloeren van bv. schuurtjes), soms betonwegen (wanneer scheurvorming kan optreden, bij putten e.d., dient lokaal wapening toegepast te worden) en de betonconstructies van bv. de Romeinen

Verg. gewapend beton, voorgespannen beton.

Eng. plain concrete