schroef-combinatie-paal

Ook: combinatie-schroef-paal, combi-schroef-paal, schroef-combi-paal. Een schroef-combinatie-paal is een in de grond gevormde, grondverdringende schroefpaal met een losse, verloren schroefpunt (boorkop). De schroef-combinatie-paal lijkt daardoor wat op een enorm groot potlood. De schacht (hulpbuis) wordt voorzien van een prefab paal van gewapend beton en een grout/betonmengsel, waarna de hulpbuis getrokken wordt.  

De schroef-combinatie-paal combineert de voordelen van een prefab betonnen paal met een in de grond gevormde paal:
- grote druk- en trekkracht van de prefab paal
- ruwe wand en grotere doorsnede van de in de grond gevormde paal (waardoor meer druk- en trekkracht d.w.z. draag- en trekvermogen ontstaat).

Kenmerken / voordelen schroefcombinatiepaal
- Trillingsvrij paalsysteem.
- Geluidsarm paalsysteem.
- Grote druk- en trekkracht (toepasbaar als druk- en trekpaal).
- De prefab gewapend betonnen paal is het constructieve deel van de schroef-combinatie-paal (hoog draag- en trekvermogen).
- Gunstige wrijvingseigenschap tussen de ruwe paalschacht en de grond (hoog draag- en trekvermogen).
- Als trekpaal geschikt door o.m. de ruwe (grout) omhulling en de grote doorsnede; eventueel wordt de kop van de paal voorzien van ribbels voor een nog betere krachtenoverdracht van de trekpaal op de (onderwater)betonvloer.
- Kan in zeer slappe grond worden aangebracht.
- Het is mogelijk zware tussenlagen te "doorheien" (doorschroeven) zonder risico op paalbreuk (de prefab paal komt immers pas in de hulpbuis als de paalpunt op de gewenste diepte is). 
- Door het schroeven i.p.v. heien kan ook in zekere mate puin in de grond "weggeduwd" worden.
- De inboordiepte is flexibel: bij onvoldoende kalenderwaarden of variatie in de grondgesteldheid is de lengte van de schroef-combi-paal eenvoudig aan te passen.
- Schroef-combi-palen kunnen op een aanzienlijke diepte onder maaiveld worden beŽindigd waardoor bij ontgraving van de bouwput nagenoeg geen hinder van de palen wordt ondervonden.
- "De paalkop van het prefab element kan tot elke diepte onder het maaiveld met minimale overhoogte of tot het maaiveld worden geplaatst."
- Door het gebruik van prefab gewapend betonpalen heeft de paalkern gegarandeerd een hoge kwaliteit.
- In verschillende uitvoeringen, bijvoorbeeld met vierkante prefab paal, achthoekige paal of geribbelde paal.

Methode van inbrengen
- De stalen hulpbuis (casing) wordt van een losse schroefpunt voorzien. (De schroefpunt blijft in de grond aanwezig, een zogenoemde verloren schroefpunt.)
- De hulpbuis wordt tot diep in de vaste zandlaag langzaam maar zeker de grond in gedraaid (geschroefd), waardoor het geluidniveau zeer gering is. 
- Om de weerstand van zandlagen met een hoge conusweerstand te verminderen, kan groutsmering worden toegepast. Dit verlaagt de wrijving tijdens het schroeven, het groutlaagje vormt in de draagkrachtige zandlaag een mixed-in-place mortelomhulling. Extra voordeel van de groutsmering is dat de doorsnede van de uiteindelijke paal groter wordt, waardoor het draag- en trekvermogen van de paal toeneemt.
- Tijdens het indraaien van de hulpbuis worden krachten en diepte e.d. gemonitord zodat de paal tot de juiste diepte kan gaan. 
- Als de schroefpunt op de gewenste diepte is, laat men een prefab gewapende betonpaal in hulpbuis zakken.
- De ruimte tussen de betonnen paal en de hulpbuis wordt gevuld met een grout-zand-mengsel met de vereiste sterkteklasse beton. Dit beton wordt gestort met behulp van een kubel.
- De stalen hulpbuis wordt, met uitzondering van de schroefpunt, na afloop weer oscillerend omhoog getrokken of omhoog geschroefd.


overzicht van het inschroeven van een schroef-combinatie-paal bij de "rottemerentunnel", een landtunnel als onderdeel van de 16rotterdam;
met stalen hulpbuis, schroefpunt (boorpunt), prefab paal en kubel;
klik voor groter (a16rotterdam):


aanbrengen schroefpunt aan de voet van de stalen hulpbuis;
klik voor groter (van 't hek):


schroefpunt aangebracht aan de stalen hulpbuis; klik voor groter (van 't hek):


schroefcombinatiepaal in bijna vol ornaat; let op de man in de bak; de stalen hulpbuis zal hier ca. 18 m lang zijn;
klik voor groter (foto joostdevree):


close-up van de top van de stalen hulpbuis;
klik voor groter (foto joostdevree):


stalen hulpbuis wordt gevuld met vierkante prefab betonnen paal;
klik voor groter (voorbij funderingstechniek):


vullen stalen buis na inbrengen betonnen paal met betonmengsel (foto joostdevree):


close-up van een schroefpunt (boorpunt, "potloodpunt");
klik voor groter (foto joostdevree):


compartimenten bij de bouw van de landtunnel "rottemeren" in de a16rotterdam om het proces in werkbare brokken te verdelen wanneer de tunneldelen onder water worden gezet
; klik voor groter (foto joostdevree):


Documentatie

- Kort filmpje van het inbrengen van een schroef-combinatie-paal 

- Combischroefpalen (van BAM Infra

- Leveranciers schroef-combinatie-palen: Van 't Hek, BAM Infra, Voorbij Funderingstechniek.