home  meewerken

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


motief

 

motief

Een motief is een vorm of figuur die op regelmatige wijze herhaald wordt of veelvuldig wordt toegepast bij gebouwen en allerlei objecten. 

 


Zie ook bijvoorbeeld meander, grieks motief, geometrische figuren, arabesk, horror vacui, acanthus, driepas, chevron, meander, kruisen, zonnerad, Jugendstil, stramien.

Het woord motief is via het Frans ontleend aan het middeleeuws Latijne motivus (bewegend, drijvend), dat een afleiding is van klassiek Latijnse motus, het verledendeelwoord van movere (bewegen, doen bewegen); denk aan het woord motor. Bron
Etymologiebank.

Eng. motif; klassieke motieven zijn classical motifs; motief als beweegreden is motive