home  meewerken

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


zonnerad, zonnewiel

 

zonnerad

Een zonnerad of zonnewiel is een rad als vruchtbaarheidssymbool. In de zonnecultus is het zonnerad het symbool van leven en geluk. Het zonnerad is waarschijnlijk overgenomen uit de Noorse mythologie, waar het bekend stond als het wiel van Wodan. Ook in de Keltische cultuur wordt het zonnerad gebruikt.
Het wordt ook aangetroffen op uilenborden of als onderdeel van een gevelteken, waarbij de zeven gaten in het zonnerad de zeven dagen van de week verbeelden.
Het zonnerad, de zonnesteen, van de Azteken gaf waarschijnlijk belangrijke gebeurtenissen aan.


zonnerad (aztec history):


zonnerad als onderdeel van een uilenbord of gevelteken (twentsch genootschap):

   

gestileerd zonnerad (steve de brun):


Met dank aan o.m. Wageningen Universiteit

Verg. Keltisch kruis, radvenster.

Eng. sun wheel