home  meewerken

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


luchtdichtheid

 

luchtdichtheid

De mate van luchtdichtheid van een gebouw is o.m. van belang bij het bepalen van de (onnodige) warmteverliezen door het opwarmen van een (ongewenste) luchtstroom, zie bij luchtdicht bouwen en bij de luchtdichtheidstest, de blower door test.

Eng. air tight