home

discl. / , lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ALL LIVES MATTER 

Groene biomassa volksverlakkerij 


luchtdichtheid

 

luchtdichtheid

De mate van luchtdichtheid van een gebouw is o.m. van belang bij het bepalen van de (onnodige) warmteverliezen door het opwarmen van een (ongewenste) luchtstroom, zie bij de luchtdichtheidstest, de blower door test.

Eng. air tight