home  

discl. / , lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


lta, lichttoetredingsfactor

 

LTA

De lichttoetredingsfactor of LTA-waarde van een raam- of beglazingssysteem geeft de verhouding tussen de binnenkomende en de opvallende zichtbare zonnestraling bij een loodrechte invalshoek. Voor blank enkel glas bedraagt de LTA-waarde 0,9; voor HR++ glas bedraagt de LTA-waarde 0,7 tot 0,8.Tekst Rijksoverheid Duurzaam Bouwen.

Zie ook lichtdoorlaat (lichtdoorlatendheid).
Verg. g-waarde of eventeel de oude ZTA (zontoetredingsfactor).

Eng. LTF (light transmission factor)