home  meewerken

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


lta, lichttoetredingsfactor

 

LTA

Ook, soms: Visible Light Transmission VLT. De lichttoetredingsfactor of LTA-waarde van een raam- of beglazingssysteem geeft de verhouding tussen de binnenkomende en de opvallende zichtbare zonnestraling bij een loodrechte invalshoek. Voor blank enkel glas bedraagt de LTA-waarde 0,9; voor HR++ glas bedraagt de LTA-waarde 0,7 tot 0,8.Tekst Rijksoverheid Duurzaam Bouwen.

Zie ook lichtdoorlaat (lichtdoorlatendheid)
Verg. g-waarde (of eventeel de oude ZTA zontoetredingsfactor), reflectie-absorptie-transmissie en eventueel Ultraviolet Protection Factor UPF.

Eng. LTF (light transmission factor)