home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


lichtdoorlaat, lichtdoorlatendheid

 

lichtdoorlaat, lichtdoorlatendheid

De lichtdoorlatendheid τv geeft het percentage licht aan dat door het glas of de kunststof wordt doorgelaten. Hoe hoger de τv-waarde, hoe meer licht doorgelaten wordt. (De Griekse letter τ, "tau", voor lichtdoorlaat is afkomstig van de t van transmissie, zie reflectie-absorptie-transmissie.) 
Lichtdoorlaat speelt in de bouw een rol bij vensterglas en doorzichtige kunststoffen (bijvoorbeeld polycarbonaten), maar ook bijvoorbeeld bij vitrage en horren.
Wanneer teveel licht doorgelaten wordt, kan de lichtdoorlatendheid verminderd worden door het glas (gedeeltelijk) te etsen of door (gedeeltelijk) toepassen van zonnepanelen.
Lichtdoorlaat is in de kassenbouw zeer belangrijk; voor veel gewassen geldt de regel: 1% meer licht geeft 1% meer groei, maar teveel licht kan de temperatuur te hoog doen oplopen en de gewassen "verbranden".


lichtdoorlaat bij kunststof lichtkoepels, helder 92% opaal 81%:


minder licht doorlatende luifel:


Zie ook lichttoetredingsfactor LTA.
Verg. zontoetreding g-waarde en eventueel Ultraviolet Protection Factor UPF.

Eng. lichtdoorlatend is translucent