home  meewerken?

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


forum

 

forum

Een forum is een openbaar plein in een Romeinse stad. Oorspronkelijk was een forum een marktplaats, maar het forum ontwikkelde zich tot het religieuze, culturele en politieke centrum. Er werd bijvoorbeeld handel gedreven en er vond rechtspraak plaats in de basilica aan het plein.
Nog later kreeg forum de betekenissen "bijeenkomst" en "groep deskundigen".
Bekend zijn de restanten van het Forum Romanum (eerste foto). De andere foto toont een maquette van het Forum Boarium (rundermarkt), met de ronde tempel van tempel van Hercules Invictus.


forum romanum;
klik voor iets groter:


forum boarium, rundermarkt bij het ronde tempeltje;
klik voor groter:


Forum is het Latijnse woord voor marktplein, marktplaats; het woord is een afleiding van dezelfde stam for- als in foris (buiten), foras (naar buiten), fores (deur); bron Etymologiebank.

Zie eventueel Romeinse Bouwkunst.
Verg. agora, stoa.

Eng. forum; groep deskundigen: panel