home  

discl. / , lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

GroenLinks Utrecht wil nieuwe wijk met 1 parkeerplaats per 5 huishoudens


windschoor

 

windschoor

Ook: spreiband, windband, stormband; Twente: spreeband. Een windschoor is een schuingeplaatste balk (schoor) in een kapconstructie die de windbelasting moet opvangen die loodrecht op de spantconstructie staat, dus in de lengterichting van het dak. De driehoek die door windschoor, stijl en horizontale balk (gebintplaat, fliering, gording) erboven gevormd wordt, is een stabiele figuur waardoor ook de stijfheid van de kapconstructie wordt verbeterd (zie ook het vakwerk met driehoeken).  
Het korbeel heeft een vergelijkbare functie maar dan voor de wind dwars op het spant (op het dakvlak), en natuurlijk om de spantbalk (ankerbalk, gebintbalk, horizontale grote balk) stijver met de stijl te verbinden.

Herman Jansse geeft in Houten kappen in Nederland:
"Ook: jaagband, jachtband. Schuin oplopend onderdeel in de lengterichting van een kap tussen gebintstijl en fliering of gording.
Een haspelband is een kruisende windschoor in vlak loodrecht onder de nok.
Een schaarband is een windschoor tussen schaarstijl en fliering." 


windschoren in rood aangegeven:


korbelen in groen aangegeven:


windschoren in rood en korbelen in groen (makelaardij beltman, afbeelding aangepast):


windschoren tussen spoor en gording, trelystan church, montgomeryshire, wales (foto tyssil, wikipedia):


Verg. windverband.

Eng. windbrace; Du. Kopfstrebe; Fr. contrefice, contreventement