home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


colonnade

 

colonnade

Ook: zuilenrij, zuilenreeks, zuilengalerij, zuilengang. Een colonnade is een reeks van zuilen die een hoofdgestel draagt en die niet zoals bij een arcade met bogen verbonden zijn. Colonnades waren vaak overdekte wandelgangen met zuilen. De zon en eventueel de regen werden hier, net als bij de porticus, afgeschermd  voor de wandelaars; vooral in de hete zomer kan het onder het dak van de zuilengalerij aangenaam koel zijn.

De Grieken pasten de colonnade toe in de stoa en de Romeinen bijvoorbeeld in de porticus en binnenhoven (peristyles). Ook in meer recente tijden werden en worden colonnades gebouwd. Wanneer een colonnade drie zijden van bijvoorbeeld de binnenhof van een Romeinse villa beslaat, wordt dit een triportico genoemd.


colonnade op het st. pieterplein:


colonnade, hedendaags, cintralux (skylux):


Meer voorbeelden van colonnades

De term colonnade is afkomstig van het Latijnse columna (kolom, zuil).

Verg. arcade, galerij, veranda.

Eng. colonnade