home  

discl. / ę, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op ÚÚn van de letters A..Z hierboven.


collo´daal beton

 

collo´daal beton

Ook: collo´daalbeton. Collo´daal beton is beton van collo´dale betonspecie (betonmortel). Doel van collo´dale betonspecie is het tegengaan van ontmengen en uitspoelen van de betonspecie tijdens het storten en verharden van de betonspecie, meestal voor gebruik onder water en in stromend water ("in den natte", bijvoorbeeld als onderwaterbeton bij vloeren van bouwputten, oeverbescherming, afdichten holle buispalen in grondwater e.d.). Daartoe is aan deze betonspecie een collo´dale hulpstof toegevoegd, een lijmachtige stof.
De samenhang van de fijne bestanddelen van de collo´dale betonspecie wordt steviger en het geheel lijkt, ook onder water, een homogene stroop die nauwelijks door het omringende water wordt be´nvloed. De term collo´daal is afkomstig van het Griekse kolla (lijm).

Kenmerken van collo´dale betonspecie:
- nagenoeg ongevoelig voor ontmenging (de bestanddelen van een betonspecie scheiden zich niet van elkaar) en uitspoeling (cement en zand mengen zich niet met omringende water)
- substantie is taai-kleverig
- langdurig vloeigedrag
- goed verdichtbaar
- enigszins zelfverdichtend
- minder erosiegevoelig dan normale betonspecie.

Soorten collo´daal beton en toepassingen:
- dichte structuur (gesloten structuur); het beton laat geen water door en kent normale druksterkteklassen; wordt toegepast als collo´daal beton gewenst is bij bijvoorbeeld gewapend of ongewapend onderwaterbeton; stijfheid ca. 10% lager dan van normaal beton (ca. 2300 kg/m3)
- open structuur; het homogene beton bevat geen zand maar door de grote weerstand tegen uitspoelen zijn de grotere partikels aan elkaar gekit; het beton laat water door en heeft een maximale sterkteklasse C12/15 en wordt toegepast als bermbeton (gras e.d. kan door de openingen groeien), bij specifieke drainages en bij bijvoorbeeld oeverbeschermingen waar begroeiing en eventueel aanslibbing gewenst zijn (ca. 1650-1850 kg/m3).

Opmerkingen:
- de collo´dale hulpstof modificeert de viscositeit ("de collo´dale hulpstof is een verdikkingsmiddel dat het uitspoelen van pasta uit onderwaterbeton tegengaat door het verhogen van de samenhang of viscositeit van beton/cementpasta")
- de vorstbestendigheid is goed; de specie is vorstgevoelig
- collo´dale betonspecie is moeilijker plastisch vervormbaar dan gewone betonspecie
- de verwerkbaarheid van collo´daal beton wordt afgestemd op de eisen van de opdrachtgever
- "het speciale karakter van deze betonsoort vraag een specifieke benadering van mengselontwerp en kwaliteitscontrole; omdat daarin in de bestaande betonvoorschriften niet wordt voorzien, zijn aanvullende regels vastgelegd in CUR-Aanbeveling 18".


impressie van het storten van collo´daal beton onder water;
klik voor groter (duikbedrijf cow, civiele onderwater werken):


Documentatie
- Materiaaleigenschappen collo´daalbeton (van Bodemrichtlijn)

Met dank aan Betonhuis, Betoncentrale, Betonlexicon, Bodemrichtlijn, Cementbouw (a CRH Company), Duikbedrijf COW (Civiele Onderwater Werken), CUR-Aanbevelingen.

Een collo´de is een stof die fijn verdeeld is in een vloeistof. Afkomstig van het Griekse kolla (lijm).

Eng. anti wash-out concrete