home  meewerken

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


sima

 

sima

1. Ook: cimaas, simaas, gootlijst. De sima is het bovenste deel dat de kroonlijst afsluit, bijvoorbeeld bij een hoofdgestel van een tempel. 
Nummer 2 in de afbeelding hieronder geeft de sima aan bij een tempel.


Een tempel met fronton:


Legenda bij de tekening:
1. akroterion
2. sima of cimaas (bovenste deel van fronton of fries)
3. timpaan
4. geison
5. fries
6. architraaf
7. abacus
8. echinus
9. voluut
10. zuilschacht
11. cannelures

Een representatie van een Grieks fries:1. sima (cimaas, bovenste deel van fronton of fries)
2. geison
3. metope
4. triglief
5. regula met guttae
6. architraaf
7. abacus
8. kapiteel
9. schacht
10. voetring
11. stylobaat
12. basement


Het hoofdgestel is het bouwdeel van fronton tot en met architraaf (nummers 2 t/m 6). 

Zie ook Griekse bouwkunst.

Eng. cyma, sima; 
Fr. cimaise


2. Ook: cimaas, simaas, vloeilijst, deklijst. Bij antieke gebouwen wordt de "dakgoot" sima genoemd, vaak als ondersteuning en vaak versierd met bladeren (bladersima), golven (golfsima, een hol-bolle lijst) of wijnranken (ranksima). 
De golfvorm is bijvoorbeeld die van een ojief.

Ook kunnen er waterspuwers zijn in de vorm van een leeuwenkop.


Afbeeldingen Doric Column.
De term is afkomstig van het Griekse kyma (golf).

Eng. cyma; 
Fr. cimaise