home  doneren?

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


balkon luifel hang-constructie

 

balkon luifel hang constructie

De constructie van een balkon, luifel o.d. heeft invloed op de constructie van het gebouw; elk gebouw heeft een beperkt draagvermogen
Mogelijke constructies voor een balkon of luifel:
- uitkraging: de vloer wordt belast met een moment: verticale kracht; de verticale kracht belast ook de wanden en de fundering

- trekstang: de vloeren worden belast met een horizontale en een verticale kracht; deze krachten belasten ook de wanden en de fundering; het aangrijpingspunt van de trekstang met het uitkragende element heeft invloed op krachtenverdeling en esthetiek
- schoor: de vloeren worden belast met een horizontale en een verticale kracht; deze krachten belasten ook de wanden; de fundering wordt belast met een verticale kracht
- kolom (pilaar): de vloeren, wanden en fundering worden belast met een deel van de verticale belasting van het balkon; de kolom vergt een extra paalfundering; houd bij grotere belasting rekening met mogelijke knik van de kolom.

Vooral bij een uitbreiding of renovatie kan het belangrijk zijn te weten welke constructieve invloed een balkon of luifel heeft op het bestaande gebouw.


mogelijke constructies voor een balkon of luifel, met de momenten en krachten

constructie via uitkraging:


constructie met een trekstang (trekstaaf):


constructie met een schoor:


constructie met een kolom:


Afbeeldingen en groot deel van de tekst uit "Renovatie en aanpassing van woongebouwen, de analyse van de draagconstructie" (ir. M.W. Kamerling, m.m.v. ir.J.C. Daane).