warmtegeleiding

Warmtegeleiding is de mate waarin een materiaal de (toegevoerde) warmte doorgeeft. Deze eigenschap is belangrijk bij warmte-isolatie. Van de gebruikelijke metalen zijn zilver, koper en aluminium de beste warmtegeleiders. Lucht is een goede isolator van warmte, wat de reden is dat in isolatiematerialen veel ingesloten lucht wordt toegepast; de lucht moet wel stilstaan om te isoleren, want bewegende lucht (tocht) voert koude of juiste warme of vochtige lucht aan, waardoor de isolatie sterk vermindert. 
Stoffen die op de isolerende werking van lucht zijn gebaseerd, zijn o.m. polyurethaanschuim (PU), polystyreen (PS en XPS). 

De mate van warmtegeleiding wordt aangeduid met de warmtegeleidingscoëfficient λ.

Meer over warmtegeleiding:

- Soorten warmteoverdracht (geleiding of conductie, convectie of stroming, straling)

- Warmtegeleiding van enkele materialen (conductie)

- Warmtegeleiding, warmteoverdracht, warmtestroom, Wet van Fourier

- Warmteweerstand of thermische weerstand van enkele materialen (R-waarde)


een warmtegeleidingproef in de metalen aluminium, ijzer en koper (katholieke universiteit leuven):


de lengteverandering bij een breinaald bij verwarmen door een kaars, uit "het grote boek met experimenten" van hans jürgen press (ontdekplek):


Vormen van warmte-overdracht zijn: 

- geleiding of conductie (warmtegeleiding)
- convectie of stroming
- straling of (soms) radiatie.

Eng. thermal conduction, heat conduction