verkeersruimte

1. Een verkeersruimte dient voor het bereiken van een andere ruimte. Het Bouwbesluit 2012 noemt een verkeersruimte "een ruimte bestemd voor het bereiken van een andere ruimte, niet zijnde: een ruimte in een verblijfsgebied of in een functiegebied, een toiletruimte, een badruimte of een technische ruimte".*) 

Voorbeelden van verkeersruimten zijn: hal, gang, overloop, trappenhuis, buitentrap, vluchttrap, lift, galerij.
Overigens, een hal kan wel een verblijfsruimte zijn maar dan moet het voldoen aan de eisen van een verblijfsruimte, bijvoorbeeld wat betreft daglichttoetreding, ventilatie, afmetingen, verwarming e.d. 
Anderzijds hoeft een verkeersruimte niet per se door wanden van andere ruimten gescheiden te zijn: het is mogelijk dat een deel van een gang, dat niet in een verblijfsgebied is gelegen, een verkeersruimte is, terwijl een ander deel van diezelfde gang wl gelegen kan zijn in een verblijfsgebied.


verkeersruimte (het cremegekleurde deel) bij bedrijfsruimtes;
klik voor groter:


Met dank aan o.m. Bouwhelp, Dock van Delft (afbeelding).

Zie ook gebruiksfunctie, gebruiksoppervlakte, onbenoemde ruimte, verblijfsgebied, verblijfsruimte, woonoppervlakte.

*) een functiegebied is een gebruiksgebied of een gedeelte daarvan, waar de voor die gebruiksfunctie kenmerkende activiteiten, niet zijnde het verblijven van personen, plaatsvinden


2. Onder de verkeersruimte wordt het geheel aan openbaar gebied verstaan dat voor het wegverkeer beschikbaar is.

Zie bij verkeersstructuur ("stratenplan").