tussenbalkgebint

Een tussenbalkgebint is een dragende houtconstructie (gebint) die bestaat uit twee verticale stijlen (gebintstijlen) en een horizontale tussenbalk (dwarsbalk) die vrijwel geheel als tussen de stijlen loopt.
De tussenbalk is de verbindende dwarsbalk die haaks (dwars) op de lengterichting van het huis staat. 

Kenmerken tussenbalkgebint
- De tussenbalk (dwarsbalk) is in de stijlen gepend (met een open of een gesloten pen-gat-verbinding, dus met houten pennen) of met toognagels. "Meestal zien we naast de pennen aan de tussenbalk tanden, ter vergroting van het draagvlak in de gebintstijl."
- De tussenbalk is tussen de stijlen bevestigd (gepend in de stijlen).
- De tussenbalk wordt meestal bij de stijl gesteund door een korbeel (een schoor dwars op de lengterichting), die de hoek tussen stijl en dwars- en langsbalk versterkt. 
- De langsbalk (gebintplaat die in de lengterichting van het huis loopt en de tussenbalkgebinten bovenaan verbindt met pen-en-gat) ligt op de stijlen; de verbinding tussen stijl en langsbalk kan gepend zijn. "De langsbalken (gebintplaten) worden gepend op de boveneinden van de gebintstijlen."
- De langsbalk wordt meestal per stijl gesteund door twee windschoren; alleen aan de uiteinden van de kapconstructie is er uiteraard maar één schoor.
- De stijl kan rusten op gemetselde poeren om vochtig worden en rotten van de houten stijl te vermijden.

Het tussenbalkgebint lijkt veel op het ankerbalkgebint, alleen steekt de horizontale tussenbalk niet door de stijl heen, maar steekt in de stijl. 


tussenbalkgebint (uit "historische houtconstructies in nederland" van g. berends,
van tekst voorzien):


tussenbalkgebint (arend041, wikipedia, van tekst voorzien):


Met dank aan Agriwiki.

Zie verder bij gebint. Gebinten zijn bijvoorbeeld ankerbalkgebint, dekbalkgebint, kopbalkgebint, tussenbalkgebint en bij een andere indeling dwarsgebint en langsgebint.