stroomrug

Een stroomrug is een in het landschap zichtbaar restant van een voormalige rivierbedding

Ontstaan van een stroomrug

Door gestage zandafzetting (sedimentatie) kwam de rivier en het deel onmiddellijk langs de rivier steeds hoger in zijn omgeving te liggen. Op een gegeven moment kwam de rivier te hoog te liggen of was er een overstroming, waardoor de de rivier een nieuwe loop zocht. De oude bedding bleef dus achter als een droge, vaak zanderige verhoging in het land. Door inklinken van omringend land leek de stroomrug relatief nog hoger te liggen. 
Een stroomrug is te vergelijken met een donk.


stroomrug;
klik voor groter (foto hendrik van kampen, fryslansite):


Rimpelingen of andere geaccidenteerde gebieden die enig relif geven aan het platte Nederlandse land, zijn bijvoorbeeld:
dekzandrug, donk, drumlin, meanderende rivier, pingo-rune, stuifzand (bij dekzand), stroomrug, stuwwal, terp, terras, vliedberg, wiel, woerd.


Eng. (natural) levee