sporenkap

Ook: spantenkap. De sporenkap is een kapconstructie die bestaat uit een reeks tot een "driehoek" samengevoegde sporen (sparren) die het dakbeschot dragen. Zo'n "driehoek" heet een spant of gespan.  
Bij een sporenkap lopen de houten balken (de sporen) van de nok tot de dakvoet, dus schuin omlaag, waarbij de horizontale en verticale krachten uit de kapconstructie worden opgevangen door steunpunten op de vloer of door de muurplaat, soms geholpen door de trekbalk, de hanenbalk of de spijkerplaat (bij de samenkomst van een sporenpaar in de nok) en soms zelfs een beetje door het knieschot.
De sporenparen staan op regelmatige afstand van elkaar, waardoor de krachten gelijkmatig worden verdeeld.


sporenkap; de spoor loopt van nok naar dakvoet (
dakweb):


Bij grotere overspanningen kan het noodzakelijk zijn om hanenbalken (vroeger), trekplaten (spantbalken) of andere tussen(steun)punten of (recenter) spijkerplaat toe te passen: ze houden de sporen bij elkaar zodat de zijdelingse krachten (spatkrachten) op bijvoorbeeld de muurplaat minder groot worden. Sommige oude gebouwen hebben een sporenkap, waarvan de sporen door gordingen worden ondersteund, waardoor een deel van het gewicht van het dak op de dwarsmuren wordt overgebracht. Meestal heeft het knieschot geen constructieve waarde, maar soms kunnen de staanders van het knieschot een klein deel van de verticale krachten naar de vloer leiden.

Een origineel sporenkap met dakschild kan als volgt opgebouwd zijn: dakafwerking, dakpannen, panlatten evenwijdig aan de nok, tengellatten loodrecht op de nok, dakbeschot (onderdak), kepers loodrecht op de nok. Uiteraard zal er bij nieuwbouw of verbouw een isolatiepakket en vochtwering worden toegepast.

Linex Prefab is één van de leveranciers van prefab sporenkappen en gordingkappen.

Voor allerlei spant-typen, zie bij spant.

(De andere veel voorkomende kapconstructie is de gordingenkap, waarbij de gordingen van muur tot muur lopen.)


een fraaie sporenkap;
klik voor groter  (bouwbedrijf jobse):


een oude sporenkap met steile helling:


sporenkap met hanenbalken en knieschot;
klik voor groter (hogeschool utrecht):


Zie ook Hellende daken (ppt van Hogeschool Utrecht), dakvormen.

Zie ook jufferkap, jukkenkap.
Verg. spantbeen.

Eng. rafter roof