roede

1. Ook: glasroede. Een roede is één van de houten latten of metalen staven waarin vensterglazen zijn gevat. Meestal lopen de roeden zowel horizontaal als verticaal door. Bij kruisroeden verdelen de roeden het venster in de vorm van een kruis.
Het woord roede is afkomstig uit het Protogermaanse rodo, rodon (roede, twijg); bron Etymologiebank.
Zie roedeverdeling, oude ramen roede-indeling.
Verg. wienersprossen.
Eng. glazing bar, muntin bar (Am.)


2. Een roede is "een langwerpig hol of massief voorwerp van metaal of een andere harde stof" (Van Dale), zoals de roe of koker voor tekenpapieren, de dunne stalen gordijnroeden of de traproeden die vroeger de traploper vasthielden. 
Ook de metalen staaf die een glas-in-lood-raam beschermt tegen kapotwaaien e.d., wordt wel roede genoemd (windroede, brugstaaf).
Eng. (gordijnroede e.d.) rod


3. De roede is de ijzeren of houten balk die door de as van de kop van een molen gestoken wordt en zo twee wieken vormt.
Eng. stock


4. Een roede is een oude oppervlaktemaat én een oude lengtemaat. De oppervlakte en de lengte van de roede verschilde per streek (van 10 tot 30 m2 resp. 10 tot 20 voet, dwz. ca. 3 tot 6 m). Sinds de invoering van het metrieke stelsel is 1 roede gelijk aan 1 are (10 bij 10 m, dus 100 m2) en als lengte 10 m.