plastificeerder

Plastificeerders zijn hulpstoffen bij de fabricage van betonspecie waardoor de verwerkbaarheid verbeterd wordt zonder dat water hoeft te worden toegevoegd. (Toevoegen van water zou de uiteindelijke sterkte van het beton verminderen.)
Een sprong van consistentiegebied van 1 naar 3 of van 2 naar 4 is mogelijk met een plastificeerder. 
Op plaatsen in een constructie waar veel wapeningsdelen bij elkaar komen en geringe afstand tussen deze delen bestaat, zorgt de plastificeerder ervoor dat de betonspecie over kan doordringen. Ook bij slanke constructies kunnen plastificeerders hun diensten bewijzen.

Bij gebruik van een plastificeerder schijnt minder verdicht te hoeven worden dan bij normaal beton. De beginsterkte is hoger dan zonder gebruik van een (super)plastificeerder.

Plastificeerders maken het ook mogelijk de watercementfactor te verkleinen bij gelijkblijvende verwerkbaarheid, wat de sterkte van het beton ten goede komt.
Gewone plastificeerders zijn zeepachtige stoffen die de wrijving tussen de stoffen verminderen.
De afkorting voor plastificeerder is PL.

Superplastificeerders zijn zeer krachtige plastificeerders en hebben een iets andere werking: de moleculen verdelen zich gelijkmatig door de specie en kunnen zo plastische specie zelfs vloeibaar maken. "Moleculen van de superplastificeerder hechten zich door adsorptie vast op het grensvlak tussen cementkorrel en aanmaakwater. Eens geadsorbeerd vormt de superplastificeerder een negatieve lading rond elk cementkorreltje. Hierdoor stoten de korrels zich onderling af. De dispersie die hiervan het gevolg is, verlaagt de viscositeit van de cementpasta en doet de verwerkbaarheid toenemen." Superplastificeerders verhinderen op deze manier vlokvorming.
De afkorting voor superplastificeerder is SPL.

Voorbeelden van superplastificeerders zijn Desmepol PlastynŽ 35%, Sika ViscoCreteŽ-2025 HE con 25% SPL en Cugla OQ con.35% SPL.

Documentatie
- Hoogwaardig beton, met (super)plastificeerders (van Federatie van de Belgische Cementnijverheid Febelcem)

Aangehaalde tekst uit de genoemde documentatie.

Zie ook consistentiegebied, zelfverdichtend beton.

Eng. plasticizer, water-reducing agent