oldambster boerderij

"Boerderijen van het Oldambster type zijn omstreeks 1720 vanuit Oost-Friesland in Oost-Groningen ingevoerd." Bij dit boerderijtype liggen woonhuis en schuur in elkaars verlengde: de nok van het huis loopt door in die van de schuur. Huis en schuur zijn dus even hoog, maar het woonhuis is meestal smaller dan de schuur. "De karakteristieke verspringingen van de zijgevels die het verschil in breedte overbruggen, worden "krimpen" genoemd."
Het Oldambt is het noordelijkste gedeelte van Oost-Groningen en wordt gekenmerkt door open uitgestrekte landbouwgronden met verspreid liggende boerderijen en boomaccenten.

De eerste verdieping van het huis-deel van de Oldambster boerderij is vaak een zaadzolder (korenzolder), dus geen woon- of slaapvertrek ondanks het vaak "normale" uiterlijk. De vooral lage vensters van die verdieping worden zaadvensters genoemd. 
Er zijn vaak keldervensters, beveiligd met dievenijzers.

De schuren hebben vaak drie beuken. De hoge middenbeuk was voor opslag en voor het dorsen van de oogst. De ene lage zijbeuk was de grupstal voor de koeien, dus met een goot om de mest af te voeren. In de andere lage zijbeuk stonden de wagens.

De stenen schuur heeft vaak een houten constructie (houten kolommen, houten schoren e.d.), wat tijdens aardbevingen gunstiger is gebleken dan een opbouw van steen (zie evenetueel aardbevingsbestendig bouwen).


oldmabster boerderij (foto teunis haveman)


oldambster boerderij (foto landleven; discl.):


zaadvenster rood omcirkeld; keldervenster groen omcirkeld; oldambster boerderij, nieuw-beerta, hoofdweg 51, anno 1874; de 1e verdieping is een zaadzolder (korenzolder); de vensters daarvan heten zaadvensters; het balkon is louter verfraaiing en natuurlijk ook om aan te geven dat de boer welgesteld is (nazaten de vries):


Verg. kop-hals-rompboerderij.
Zie eventueel boerderij voor meer typen boerderijen.