home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


kop-hals-romp boerderij

 

kop-hals-rompboerderij

De onderdelen van kop-hals-rompboerderij zijn functioneel: wonen in het voorhuis (kop), werken in de hals en oogstopslag en veestallen in de schuur (romp).
Een boerderij van het kop-hals-romp-type heeft (als hals) "een laag bouwvolume tussen het woongedeelte en het bedrijfsgedeelte".
Kop-hals-romp-boerderijen vinden we veel in Friesland en het noordwesten van de provincie Groningen.

De hogelandster boerderij is een kop-hals-romp-type (het Hoge Land is de streek ten noorden van de stad Groningen tot de Waddenzee).


een friese boerderij van het type kop-hals-romp (landleven; discl.):


Zie eventueel boerderij voor meer typen boerderijen.

Eng head-neck-trunk farmhouse