home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
klik op één van de letters A..Z hierboven.


kop-hals-romp boerderij

 

kop-hals-rompboerderij

De onderdelen van kop-hals-rompboerderij zijn functioneel: wonen in het voorhuis (kop), werken in de hals en oogstopslag en veestallen in de schuur (romp).
Een boerderij van het kop-hals-romp-type heeft (als hals) "een laag bouwvolume tussen het woongedeelte en het bedrijfsgedeelte".


een friese boerderij van het type kop-hals-romp (landleven; discl.):


Eng head-neck-trunk farmhouse