damwand

De damwand wordt toegepast op plaatsen waar grond of water moet worden gekeerd over een bepaalde hoogte.

Eind 19e eeuw werd stalen damwand ontwikkeld als alternatief voor de tot dan gebruikte houten damwandplanken. Een houten damwand is vrij beperkt in sterkte, moeilijk in te brengen in harde grond en daarnaast onderhevig aan invloeden van vocht en uitdroging. Bovendien is de waterdichtheid van houten damwand niet optimaal.
Naarmate de techniek van het warmwalsen van staal in het begin van deze eeuw verbeterde, werd het mogelijk om aan U- en Z-vormige profielen slotverbindingen te walsen waardoor aaneengesloten wanden konden worden gerealiseerd.
Het punt waarop de damwanden aan elkaar verbonden zijn, wordt slot genoemd.
Het materiaal waaruit een damwand gefabriceerd is, kan zijn: hout, staal, beton en kunststof.
De methode van inbrengen kan zijn: meest voorkomend is trillen, verder heien en drukken (vrijwel trillingsvrij).
De damwand kan via trekken weer uit de grond worden gehaald, meestal via trillen.
Toepassingen
voor damwanden zijn: keermuren, kademuren, kelderwanden, parkeergarages, bouwputten, oevers (ook kanaalbeschoeiingen), leidingsleuven, tunnels, viaducten, duikers, stuwen, landhoofden, geluidsschermen, kelderachtige constructies, bodemsaneringsprojecten, waterdichte schermen.

Zie verder op de damwandenpagina.

   Naar de damwandenpagina
.


Projecten
- plaatsing damwanden Domplein Utrecht; let op de fraai gevormde muur van de Schatkamer Domplein II die zo ontstaat (Van Zoelen aannemersbedrijf)- bouw souterrain Sarphatipark door bnla architectenZie ook damwandenpagina, bouwkuip, combiwand, diepwand, keerwand, berlinerwand, stalen buispaal, trekpaal.

Eng. sheetpile wall, sheetpiling